xurxootero

Name xurxootero
Surnames Otero
City 0
Country ESP
Web www.facebook.com/xurxootero
Comment
Name of bike Naomi Campbell
Brand Orbea
Model Aqua T105

Routes de xurxootero

1Melide-Sobrado (S.Antolín-As Pías)
2Melide-Sobrado-Corredoiras-Melide( via S
3Melide-Sobrado-Corredoiras-Arzúa-Santis
4Melide-Brañas (ata km 15)
5Melide-Sobrado(via S.Antolín)-As Corred
6Mld-Pías-Sobr-Corr-Mld
7Arz-Mld-Bra-Sbd-Corr-Arz
8Allariz-Podentes (TriAllariz)
9Mld-Sbd-Corr-Mld-Cho-Mld
10Melide-Agolada(40km)
11Triatlon Riazor 2011 (4 voltas)
12Casa-Brañas (28km)
13Mld-Brañas-Mld-Orosa-Mld
14Melide-PNova-Santiso-Arzúa-Melide
15Arz-Corr-Mld-Chor-Sant-Arz
16Mld-Maceda-Giro-Arzúa-Mld
17Melide-Cruce Golada
18Melide-CGr-Bra-Sobr-Corr-Melide
19Arz-Palas-Mont-Gol-Mld
20Mld-Plas-Mont-Antas-Gol-Melide
21Tri Mera (Tramo Bici)
22Tui- A Guarda
23Carretera Triatlón Bueu
24Mld-Barr-Mld-Brñ15-Mesón-Sobr-Corr-Mld
25Arz-Mld-Brñ15-Sbd-Corr-Mld-Arz
26Triatlón Poio (Bicicleta)
27Mld-Br-Sbd-Crr-Arz-8-Mld
28Mld-Corr-Arz-Cr8-Chor_Mld
29Mld-Br-Sb-Arz-Cr8-Chor-Mld
30Tramo Carreira a Pé (Triatlon Allariz)
31mld-Gld(cruc vilar)-Mld-Toq(Espomasa)-Me
32Arz-Corr-Sbr-AltBocelo-Sbd-Corr-Arzúa
33Mld-Bra(cruce Friol)-Melide
34Barr-Mld-Br(km15)-Sbr-Corred-Arz-Cruce8-
35Arz-Touro-PtLed-Piloño-PortMour-Arz
36Tui-Tegra-Tui-Guilarei
37Tui-Guillarei-Tui-Aloia-Anxo-Casa
38Mld-Brañas-Sobr-Bocelo-Mld
39Arz-Sobr-Cruces (i/v)
40Arz-Corr-Sobr-Teix-Cur-Corr-Arz
41Inicio Recuperación 16FEB13
42Mld-Barr-Mld-Corr-Boim-Arz-Mld
43Mld-Corr-Sobr-Teix-Cur-Mld
44Arz-Corr-Sob-Teix-Cur-Corr-Mota-Arz
45Mld-Arz-PtCar-Curt-Mld
46Arz-PtCarr-Crt-Corrd-Arz
47Arz-PtCarr-Crt-Cor-Cabrita-Arz
48Mld-Cur-Teix-Sbr-Corr-Mld
49Mld-Palas-Friol-Brañas-Melide
50Tui-Guarda paseo-Tui por Goián
51Melide-CastroLobos i/v
52mld bocelo castro lobos melide
53Melide-Brañas-Narla-Friol-Melide
54Subida A Curota
55Melide-Boimorto-Sobrado-Brañas-Melide
56Melide-Golada-Muimenta-Melide
57Melide-Arzúa-Boimorto-Melide
58Camiñata 6km 01
59Pisc-Catasol-Barreiro-SCibrao-Piscina
60Pisc-Caz-Anx-Campiño-S.Salv-Martag-IES-F
61Melide-Traspedra-Sta María