luvictu

: 0 ( 1 2 3 4 5)
2
MTB
176

:

:


Volta circular de 136 km. Es puja Santa Paiaia, San Mateu (5km de terra), Els Àngels, La Ganga i Sant Grau.


Login o .